Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG
Stroomop besuch
scroll down

Stroomop — ett före­tag med tydli­ga principer

Stroomop är en mångårig partner och importör av RIKA i Belgien. Företaget kännetecknas framför allt av sin företagsfilosofi, som bygger på hållbarhet - från produkter till organisationsutveckling och företagsbyggande.


Miljön ligger dem varmt om hjärtat och hållbarhet är den röda tråden i deras dagliga arbete. Stroomop står inte bara för hållbar uppvärmning, utan även för hållbar affärsverksamhet. Och det i 15 år. En kontorsbyggnad i passiv konstruktion, grön el, miljövänliga förpackningar, lokal sysselsättning, balans mellan arbete och fritid och rättvis handel är bara några av aspekterna i företagets filosofi.

Uppströms

Företaget grundades 2004 av Ludwig van Wonterghem. Redan i sin ungdom var han engagerad i natur och miljö, och under sina studier arbetade han med alternativa energikällor och ny teknik. Under sina yrkesresor utomlands lärde han äntligen känna träpellets, vilket han ofta beskriver som "kärlek vid första ögonkastet". Deras potential som framtidens bränsle fick honom till slut att grunda Stroomop, som bokstavligen betyder "uppströms". Bara två år efter grundandet blev Stroomop partner till RIKA och har sedan dess importerat RIKA-kaminer till Benelux-länderna Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Stroomop sysselsätter nu 15 personer uteslutande för varumärket RIKA.

Stroomop
Ludwig van Wonterghem med sin fru Ann Goethals
"Den medvetna användningen av trä som en förnybar, klimatneutral och lokal energikälla är vår framtid." Ludwig van Wonterghem, ägare av Stroomop


Uppskattande samhörighet

Familjevänliga arbetstider, gemensamma måltider i en avslappnad atmosfär på terrassen eller evenemang som "familjedagen" eller "nyårslunchen" illustrerar företagets familjekaraktär. De personliga relationerna med och mellan medarbetarna är särskilt viktiga, och man lägger också stor vikt vid hälsoaspekter - till exempel serveras färsk frukt varje dag. Den lokala sysselsättningen bidrar också till att nästan all arbetspendling sker med cykel. Naturligtvis är alla produkter inköpta och handlade på ett rättvist sätt och är av hög kvalitet.

Wim Vanlede
Wim Vanlede
"Vi har en familjär arbetsmiljö, teamwork och vänskapliga relationer. Det är det som gör oss speciella och gör vår arbetsdag extremt trevlig." Wim Vanlede, verkställande direktör på Stroomop
Stroomop family day
Stroomop anordnar regelbundet "familjedagar", till vilka alla anställda och deras familjer är hjärtligt välkomna.

Grönt byggande - in i minsta detalj

Byggnaden består av kontor, utställningslokaler och ett intilliggande lager. Det passiva konceptet beaktades redan i de första designskisserna. Detta återspeglas bland annat i grupperingen av rummen, det strukturella konceptet och fönstrens placering och orientering.
Konstruktionsmässigt har kontoret en lättviktskärna i CLT (Cross Laminated Timber) massivträkonstruktion och en randzon i kalksandstenskonstruktion. Material som träull, skumglas, trä och lergips är allestädes närvarande i isolering och ytbehandling.
När det gäller teknik har man valt att satsa på förnybara energikällor. Ett mikrokraftvärmesystem baserat på träpellets används för att generera värme, medan kylning tillhandahålls genom en kombination av passiv nattkylning, passiv geotermisk väggkylning och adiabatisk kylning av ventilationsluften.
I mitten av byggnaden finns ett atrium med ett takfönster som släpper in maximalt med dagsljus.
Nästan hela taket på kontoren är täckt av grönska. Endast inhemska växter valdes för plantering av de gröna zonerna på platsen.
Impermeabel ytbeläggning användes endast där det var nödvändigt för lastbilarnas tillträde. Bilparkeringsplatserna består av genomsläpplig beläggning.

Stroomop
Byggnaden är uppförd helt enligt principerna för bioekologiskt byggande.
Stroomop Atrium
Den exakta placeringen av två atrium och flera glaslister på mezzaninvåningarna gör att dagsljuset når de nedre våningarna.
Stroomop
Inredningen skapar en behaglig atmosfär på hela kontoret.
Stroomop

Fotograf: Marc Sourbron & FORT 07

Foto: © Stroomop

www.stroomop.be

Kategorie Företag
RIKA

RIKA

Kontaktformulär