Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG
Rikatronic 4 Rikatronic 4

RIKATRONIC4

DIN BRASKAMIN TÄNDS HELT AUTOMATISKT

MER KOMFORT MED EN KNAPPTRYCKNING

RIKATRONIC4 hjälper dig i alla uppvärmningssteg, från uppvärmning till återuppvärmning. Det är den första elektroniska spisstyrningen med programmerbar tändning.

NU KAN ÄVEN ELDSTÄDER TÄNDAS HELT AUTOMATISKT.
Med RIKATRONIC4 kan kaminer startas helt automatiskt utan tändsticka eller tändare. Tack vare den helautomatiska elektroniska styrningen arbetar kaminen hela tiden effektivt, miljövänligt och bekvämt.

Rikatronic4 rgb

Miljövän­lig för­brän­ning

RIKATRONIC4 minimerar inte bara vedförbrukningen. Den helautomatiska, sensorstyrda regleringen säkerställer också en effektiv, utsläppssnål förbränning och skyddar därmed miljön.

RIKATRONIC4 - Hur det fungerar

RIKATRONIC4: att värma med ved har aldrig varit så enkelt

HELAUTOMATISK TÄNDNING
Tänd kaminen med en knapptryckning vid en programmerbar tidpunkt. En keramisk tändpatron tänder tillförlitligt de förberedda vedträna och ger behaglig värme när du vill.

LÄGG ALLTID I RÄTT MÄNGD VED
En blinkande display visar den perfekta tidpunkten för att lägga i ved. På så sätt undviker du hög bränsleförbrukning på grund av för tidig påfyllning av ved eller avbrott i förbränningsprocessen på grund av för sen påfyllning av ved.

EFFEKTIV GENOMGÅENDE UPPVÄRMNING
Den automatiska styrningen av elden i alla förbränningsfaser minskar vedförbrukningen med upp till 50 procent* och förlänger tiden till nästa påfyllning. Ännu större besparingar kan göras i Eco-läget, som säkerställer en längre brinntid med små mängder ved.

*Jämfört med icke-professionell manuell drift

+

RIKATRONIC3

RIKATRONIC4 är en vidareutveckling av RIKATRONIC3 med helautomatisk tändning.

+

Helau­toma­tisk tänd­ning

Säker och pålitlig. Effektiv och bekväm.

+

Lägs­ta utsläppsvär­den

Effektiv, sensorstyrd förbränning.

+

Fyll alltid på kor­rekt

Visning av den ideala tidpunkten för omläggning.

+

Spara i Eco-läge

Genom automatisk reglering av lufttillförseln.

+

Helau­toma­tisk tänd­ning

Säker och pålitlig. Effektiv och bekväm.

+

Lägs­ta utsläppsvär­den

Effektiv, sensorstyrd förbränning.

+

Fyll alltid på kor­rekt

Visning av den ideala tidpunkten för omläggning.

+

Spara i Eco-läge

Genom automatisk reglering av lufttillförseln.

RIKA INNOVATIONS: TÄND KAMINEN AUTOMATISKT, SPARA UPP TILL 50% VED.

Följande RIKA ugnar kan utrustas med RIKATRONIC4:

NEX

NATURLIGT BLICKFÅNG. TRADITIONELL KAMIN MED TEKNISKT RAFFINEMANG.

mer info

SOL

PLACERAD I HÖRNET. OPTIMAL ANVÄNDNING AV UTRYMMET FÖR MER PLATS ATT NJUTA.

mer info

SWING

ALLTIGENOM VACKER. I ROTERBAR FORM ETT FLEXIBELT BLICKFÅNG.

mer info