Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG

Håll­barhet

Naturen är nära våra hjär­tan

LEVA TILLSAMMANS FÖR HÅLLBARHETEN

Vi tänker på morgondagen redan nu: en ansvarsfull användning av naturresurser säkerställer ekologisk balans och säkrar - även för kommande generationer - ett ekosystem som är värt att leva i.

Eftersom bevarandet av naturen alltid har varit en viktig del av RIKA:s företagsfilosofi utvecklar vi kontinuerligt vår teknik för att minska förbrukningen och utsläppen. Det är det enda sättet för oss att möta vår tids utmaningar och erbjuda våra kunder hållbara produkter. Därför bidrar både du och vi med våra produkter till att bevara miljön.

Vi åtar oss att

Vi uppfyller alla krav och certifierar våra ugnar enligt de strängaste internationella riktlinjerna:

 • Förordning om kontroll av luftföroreningar Schweiz
 • DIBt-godkännande Tyskland
 • Österrikiskt miljömärke
 • BImSchV Tyskland

Miljömärke

Det österrikiska miljömärket tilldelas produkter som har tillverkats på ett hållbart sätt och som har en minimal inverkan på miljön när de används.

www.umweltzeichen.at

Hållbarhet på RIKA

Som innovations- och kvalitetsledare i branschen har du oundvikligen ett annat perspektiv på frågor som hållbarhet, miljö och effektivitet.

SÅ HÄR BIDRAR RIKA TILL HÅLLBARHET

 • De internationella normerna, t.ex. för utsläpp, är därför aldrig ett riktmärke för oss, utan den lägsta gränsen. Vårt krav är annorlunda: det högsta möjliga.
 • Alla RIKAs ved- och pelletkaminer ligger redan långt under de lagstadgade värdena för partiklar och koldioxid, så att de kan användas utan begränsningar även i framtiden.
 • De värmer effektivt och ekonomiskt tack vare den modulerande luftvolymen RIKATRONIC, det patenterade luftledningssystemet (RLS) och den innovativa pelletkamintekniken och ger maximal effektivitet.

SÅ HÄR BIDRAR DU TILL HÅLLBARHET MED RIKA BRASKAMINER

 • Biomassan kommer från regionen, växer tillbaka och kan planeras tack vare sin hanterbara tillväxtperiod.
 • Biomassa är en regenerativ energikälla och är klimatneutral, eftersom endast den mängd koldioxid (CO²) som trädet tog upp från atmosfären under sin tillväxt släpps ut i miljön vid förbränning.
 • Genom att elda restvirke som samlas vid skogsskötsel är det både ekologiskt och ekonomiskt försvarbart att använda energiråvaran på ett energirikt sätt.
 • Vedeldade uppvärmningssystem minskar utsläppen av fossila bränslen och därmed också växthuseffekten, som till stor del är ansvarig för den globala uppvärmningen.

Europeiskt direk­tiv om ekode­sign

Sedan 2022 får kaminer endast säljas om de uppfyller särskilda utsläppsgränser. RIKA braskaminer uppfyller redan i dag kraven på ekodesign.

RIKA är bland annat projektpartner i ERA-NET-projektet LOWEMI-MICROSTOVE.