Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG

Vad hän­der om jag läg­ger till för myck­et trä?

För mycket ved orsakar överhettning. Det innebär att materialet utsätts för en för stor påfrestning och att din braskamin ger dåliga värden för rökgaserna.

Läs mer

Var kan jag göra mig av med askan?

Askan är en naturligt ren produkt och därför ett utmärkt gödningsmedel för växter.

Läs mer

Vad är det bäs­ta sät­tet att rengöra sidobek­läd­naden av sand­sten?

Naturstensytor har den avgörande fördelen att smutsfläckar som fett, färg eller sotpartiklar lätt kan avlägsnas.

Läs mer

Du hittar många frågor och svar i våra ämnesområden nedan.

Planung

Finns det en lämplig skorsten eller en anslutningsmöjlighet för rökröret?

Allmänt: Vi rekommenderar att du kontaktar din skorstensfejarmästare under den inledande planeringsfasen för att klargöra kraven på skorstenen, eldstaden och rökröret.

Anslutningen är redan på plats
: Vilken diameter har skorstensanslutningen och på vilken höjd är den placerad? Den här informationen behöver du för att beställa din braskamin. Din skorstensfejarmästare eller fackhandlare hjälper dig säkert gärna att ta reda på denna information om det behövs.

Anslutningen måste göras på nytt
: Observera att installationen måste uppfylla gällande säkerhets- och byggnadsbestämmelser. Kontakta din skorstensfejarmästare om detta, han informerar dig gärna.

Var måste rökrörsanslutningen placeras?

Rökrörsanslutningar kan göras på toppen, på baksidan och även på sidan av kaminen. Ta hänsyn till detta när du planerar din kamin. Du hittar information om detta på spisarnas detaljsidor i produktdatabladet.

Vilken storlek på rummet vill du värma upp?

Rumsvärmekapaciteten anger hur många m³ utrymme som kan värmas upp med en viss värmekapacitet (i kW). Den fungerar som en vägledning och ett beslutsstöd när du köper din nya braskamin. RIKAs ved- och pelletkaminer kan värma rum upp till 260 m³ (vilket motsvarar en rumsstorlek på cirka 100 m²) beroende på husets isolering.

Ett rum kan värmas upp från 15 °C till 21 °C på mycket kort tid, eftersom ved- eller pelletkaminer är snabbare än alla andra uppvärmningsformer och ger komfort och värme i ditt bostadsutrymme på en halvtimme. Denna effektiva uppvärmningsform lönar sig särskilt under övergångsperioden.

Värmekapacitet i jämförelse


Vårt tips
: De moderna pelletkaminerna från RIKA har en enkel och smidig värmekontroll som du kan använda en timer eller aktivera med din mobiltelefon via SMS. På så sätt har ditt hem redan en behaglig temperatur när du kommer dit.

Var ska din braskamin placeras?

Beroende på modell kan braskaminen placeras i ett hörn, mot väggen eller fristående, beroende på varifrån du vill njuta av utsikten över elden (t.ex. från soffan eller matplatsen) och naturligtvis beroende på var ditt anslutningsalternativ för rökröret är placerat.

Vårt tips
: Med vissa RIKA braskaminer är det till och med möjligt att vrida dem som man vill.

Hur ser golvet ut på vilket braskaminen ska stå?

Beroende på om du har sten-, trä- eller mattgolv kan du välja matchande golvskydd i glas eller stål. RIKA:s golvskydd är patenterade och ger lämpligt skydd för din golvbeläggning.

Vilka säkerhetsavstånd måste du ta hänsyn till?

Här hittar du de minimiavstånd som du bör iaktta när du placerar din braskamin och när du väljer de matchande RIKA glas- eller stålgolvskydd.

RIKA Ofenplatzierung

Till obrännbara föremål: a > 100 mm, b > 400 mm, c > 100 mm.

Mot brännbara föremål (t.ex. trägolv) och mot bärande väggar av armerad betong
: a > 200 mm; b > 800 mm; c > 200 mm.

Viktig anmärkning: Observera även de nationella bestämmelserna samt lokalt tillämpliga regler och föreskrifter.

Finns det en strömanslutning i närheten av braskaminen?

Alla RIKA pelletkaminer och RIKA vedkaminer med Rikatronic³ kräver en elanslutning, helst i närheten av braskaminen. För vedkaminer med Rikatronic³ anges detta med symbolen Rikatronic³ på detaljsidan för vedkaminen. Alternativt kan du visa alla vedkaminer med symbolen för helautomatisk luftreglering (= Rikatronic³) på översikten över RIKA vedkaminer.

När är det nödvändigt med en rumsluftoberoende kamin?

För att förhindra att ett undertryck uppstår när plattventilation, fläktkåpa och kamin drivs tillsammans är det lämpligt att köpa en braskamin som är oberoende av rumsluften, eftersom varje braskamin behöver frisk luft utifrån både under uppvärmnings- och driftfasen. Denna luft kan tillföras antingen från det rum där braskaminen är placerad eller via ett rör utifrån. I detta fall kallas braskaminen för en rumsluftoberoende braskamin.

Alla RIKA modeller med motsvarande utrustning är märkta med symbolen för oberoende av rumsluft. Du kan se alla vedkaminer som är rumsluftoberoende på översiktssidan för RIKA vedkaminer eller RIKA pelletkaminer.

Ytterligare ett tips
: Det finns olika installationsalternativ för friskluftstillförseln. Antingen med hjälp av ett separat friskluftschakt i kaminen eller via ett friskluftsrör utifrån eller från ett välventilerat källarrum. Beroende på din individuella boendesituation kan du välja den mest lämpliga varianten för dig.

Det är bäst att klargöra denna punkt med din fackhandlare.

Ofenauswahl

Hur påverkar RIKA:s förbränningsteknik utsläppsvärden och effektivitet?

Alla RIKA braskaminer uppfyller inte bara de planerade lagkraven till fullo, utan de är till och med mindre än så. Vi har under flera år arbetat intensivt med att optimera förbränningstekniken i braskaminerna. Som ett resultat av detta har partikel- och koldioxidutsläppen minskat drastiskt. Samtidigt har braskaminerna fått en högre verkningsgrad på upp till 90 %. Detta innebär att mindre mängder ved eller pellets räcker för att uppnå samma uppvärmningseffekt. Moderna ved- och pelletkaminer från RIKA ger alltså extremt miljövänlig uppvärmning och kan även i framtiden drivas miljövänligt utan att behöva eftermonteras med underhållskrävande finfilter.

Hur fungerar det här? Genom bättre blandning av förbränningsgaserna med syre och optimal fördelning av primär- och sekundärluft kan en högre verkningsgrad och därmed lägre bränsleförbrukning uppnås. Våra braskaminer är utrustade med RLS-SYSTEM (enkel enhandsmanövrering av luftregleringen) eller Rikatronic³ (helautomatisk luftreglering). Alla våra pelletkaminer fungerar helautomatiskt.

Dessa system möjliggör således optimal värmeeffekt och maximal värmelagring i förhållande till braskaminens storlek. Detta är skonsamt både för plånboken och för miljön!

Vilken roll spelar lagringsvärme för ekonomisk och ekologisk uppvärmning?

Optimal lagringsvärme är ett annat viktigt beslutskriterium. En stenmantel lagrar värmen på ett mer hållbart sätt än en keramik- eller stålmantel. Om det är viktigt för dig att en kamin fortsätter att avge värme långt efter att den sista lågan har slocknat, välj då en braskamin med lång värmelagring eller med största möjliga lagringsmassa. Information om modellernas lagringsmassa hittar du på respektive detaljsida för braskaminerna.

Varför fokuserar RIKA på tidlös design?

Trender kommer och går. Vi vill inte följa modet, utan är i första hand intresserade av att uppfylla dina önskemål och behov. Därför fäster vi uppmärksamhet vid hållbar och tidlös estetik samt framtidsorienterad teknik när vi utformar våra ved- och pelletkaminer. Våra braskaminer passar harmoniskt in i varje boende och livsstil. Från funktionellt till extravagant, från loft till mysigt vardagsrum. Och varje pjäs är unik, eftersom du bestämmer finishen i färg och material.

Vilka säkerhetsfunktioner har RIKA:s produkter?

Alla RIKA braskaminer uppfyller naturligtvis alla lagstadgade säkerhetskrav.

Endast högkvalitativa material används vid tillverkningen av RIKA braskaminer, vilket garanterar en lång livslängd och driftsäkerhet. Dessutom tillverkas RIKA braskaminer utan undantag i österrikisk produktion med hjälp av toppmoderna maskiner.

Förbränningskammaren av 4 mm kvalitetsstål klarar även kortvarig överhettning av braskaminen. Eldstadsdörrarna i alla ved- och pelletkaminer är tillverkade av högkvalitativt grått gjutjärn och är därför fria från förvrängningar och garanterar en särskilt lång dörrtätning.

Vi ägnar också särskild uppmärksamhet åt den genomskinliga glaskeramikrutan, som har en temperaturbeständighet på 750 °C.

Ytterligare en aspekt för din säkerhet: RIKA braskaminer kan endast köpas hos auktoriserade fackhandlare. Seriös rådgivning, erfaren planering, professionell installation av braskaminen och sakkunnig instruktion förhindrar obehagliga överraskningar.

Varför förblir RIKA:s visningspaneler sotfria?

Under förbränningsprocessen uppstår oundvikligen förbränningsrester. Den moderna tekniken i våra ved- och pelletkaminer gör att rutorna i stort sett förblir sotfria. Detta säkerställs av den patenterade rutans luftspolning: den leder förvarmad förbränningsluft (sekundärluft) särskilt längs rutans insida och skapar där en skyddande "luftkudde". På så sätt renar den ständigt passerande luften braskaminens glasruta.

Varför kräver pelletkaminer lite underhåll?

RIKAs pelletkaminer är utrustade med ett självrengöringssystem som minskar rengöringsarbetet till ett minimum. En förprogrammerad rengöringsprocess varje timme, under vilken pelletstillförseln stoppas kortvarigt, säkerställer att förbränningsskålen blåses fri från askrester via en ökad hastighet på rökgasfläkten.

Vilken effekt har pelletsbehållarens storlek på körtiden?

RIKAs pelletkaminer kännetecknas av att pelletstankarna har en stor kapacitet. Nedan hittar du en kort översikt över hur länge respektive braskamin kan brinna i kontinuerlig drift med en tankfyllning.

Driftstider för alla RIKA pelletkaminer i kontinuerlig drift på en gång:

min. (kg)max. (kg)Kapacitet

COMO II

från ca.18till

57

Timmar33 kg
REVOfrån ca.22till53Timmar40 kg
MIRO 4kWfrån ca.

26

till29Timmar22 kg
MIRO 6kWfrån ca.18till29Timmar22 kg
ROCOfrån ca.20till48Timmar36 kg
ROCO MULTIAIRfrån ca.17till41Timmar31 kg
ROCO RAOfrån ca.18till44Timmar33 kg
DOMO

från ca.

20till60Timmar50 kg
CONNECT PELLET F22från ca.12till36Timmar22kg
CONNECT PELLET F38från ca.20till60Timmar38kg

COSMO

från ca.14till34Timmar25kg
DOMO MA

från ca.

20till60Timmar50kg
DOMO RAO MA

från ca.

20till60Timmar50kg
DOMO BACKfrån ca.16till45Timmar36kg
FILO RAOfrån ca.16till51Timmar26kg
INTERNOfrån ca.14till40Timmar20kg
LIVO RAOfrån ca.14till34Timmar20kg
PKEfrån ca.9till30Timmar18kg
PRIMO 6kW

från ca.

13till50Timmar30kg
PRIMO 8kWfrån ca.18till60Timmar36kg
REVIVO 125från ca.40till70Timmar40kg
REVO II RAOfrån ca.18till57Timmar25kg
ROCO RAOfrån ca.18till44Timmar33kg
SONO/ SONO MAfrån ca.14till40Timmar25kg
SUMO RAOfrån ca.14till53Timmar30kg
INDUO IIfrån ca.14till53Timmar33kg
PAROfrån ca.14till43Timmar30kg


Vilka termostater och reglage finns tillgängliga?

Följande termostater och reglage finns tillgängliga för våra pelletkaminer MEMO, PICO, COMO, REVO och TOPO:

 • Rumstermostat: med vridreglage för temperaturinställning, utan tidsprogrammering.
 • Elektronisk rumstermostat med display: bekväm extern styrning med hjälp av veckotimer och/eller termostat.
 • RIKA rumsgivare: med kabel eller via radio, styrning via veckotimer och/eller termostat.

Brennstoffe

Vilka träslag har vilket värmevärde?

Das Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche Heizwerte. Laubhölzer oder Harthölzer sind besonders gut geeignet. Sie brennen mit ruhiger Flamme ab und bilden eine lang anhaltende Glut. Nadelhölzer sind harzreich und brennen wie alle Weichhölzer schneller ab und neigen zum Funkenflug.

TräslagVärmevärde Kwh/m³Bränslevärde Kwh/kg
Lönn19004,1
Björk19004,3
Bok21004,0
Ek21004,2
Alder15004,1
Ask21004,2
Gran17004,4
Lärk17004,4
Poppel12004,1
Robinia21004,1
Gran14004,5
Elm19004,1
Betesmark14004,1
Vad är generellt viktigt att tänka på när man väljer bränsle?

Oavsett vilken typ av ved som används gäller att ju torrare ved den är, desto renare brinner den och desto högre blir energinivån. Därför bör du endast använda ved som har lufttorkats i 2-3 år med en högsta restfukthalt på 14-18 %. Om veden är för fuktig kondenseras vattenånga. Detta kan leda till skador på braskaminen och förlust av prestanda.

Med tanke på din hälsa bör du endast använda naturlig ved. Kontrollera också att pressade pellets (träbriketter) eller pellets har tillverkats av naturligt trä.

Förbränning av otillåtna ämnen ger upphov till obehaglig lukt samt utsläpp som är skadliga för hälsa och miljö. Följande får därför inte användas i vedkaminen:
- fuktigt virke (restfuktighet över 20 %)
- Lackat, laminerat eller impregnerat trä.
- Trä som behandlats med träskyddsmedel.
- Hushållsavfall
- Pappersbriketter
- Brandfarliga vätskor, brännpastor och gelé.

Observera att bränning av obehörigt material gör garantin ogiltig.

Vad måste jag tänka på i loggarna?

Storleken på vedklabbarna:

Du bör klyva vedklabbarna med en diameter på 10 cm eller mer minst en gång så att de brinner bättre. Idealiska mått för ved: 25 cm till 33 cm lång, diameter på den kluvna stocken högst 7 cm.

Storleken beror dock också på eldstaden. Vissa modeller tål även 50 cm långa vedklabbar, mindre eldstäder fungerar bättre med 25 cm långa vedklabbar.


Lagring av ved:

För mycket ved orsakar överhettning. Detta innebär att materialet utsätts för en för stor belastning och att din braskamin ger dåliga värden för rökgaserna.

För lite ved eller för stora vedklabbar gör att vedkaminen inte når den optimala driftstemperaturen. Även här blir rökgasvärdena dåliga.

Die richtige Brennholzmenge macht’s.


Till exempel, för en nominell värmeeffekt på 8 kW, använd följande 2 vedklabbar eller 2 vedbriketter som väger ca 1 kg vardera.

För en nominell värmeeffekt på 4 kW kan du använda t.ex. 2 vedklabbar av trä eller 2 träbriketter som väger ca 0,5 kg vardera.


Optimal mängd ved:

Stapla veden på en ventilerad plats, helst i solen och skyddad från regn. Om möjligt, stapla på en lagringsbalk med gott om utrymme mellan varandra så att den luft som strömmar igenom kan absorbera den fukt som läcker ut och den fuktiga luften lätt kan komma ut. Du bör inte förvara färskt virke i källaren, eftersom luft och sol behövs för torkning - torrt virke kan däremot förvaras i ventilerade källare.

Vad måste jag tänka på när det gäller pellets?

För tillverkning av träpellets används 100 % naturliga trärester. Denna råvara produceras i stora mängder denna råvara produceras i stora mängder i form av träspån eller sågspån som en slags avfallsprodukt inom träförädlingsindustrin. Finkorniga trärester pressas ihop under högt tryck och pelleteras, dvs. pressas till en cylindrisk form.

Man kan få ett intryck av kvaliteten på träpellets utifrån deras utseende. God kvalitet indikeras vanligen av en slät, lätt glänsande yta som inte har några längsgående sprickor.

Pellets måste transporteras torrt och lagras absolut torrt. Se till att ditt förvaringsrum att pelletsen förvaras på ett torrt ställe. Detta är det enda sättet att garantera en perfekt och effektiv förbränning.

Vad ska man göra med den återstående askan?

Som förbränningsrester från ved och pellets ligger träets mineraldelar (ca 1 %) kvar i botten av eldstaden. Denna aska är en naturligt ren produkt och därför ett utmärkt gödningsmedel för alla växter i trädgården. Askan bör dock först deponeras och "släckas" med vatten.

Var kan jag köpa ved och pellets?

Ved:
Nu kan du beställa ved på nätet och den levereras till ditt hem i minuten. Se dock till att din ved erbjuds av välrenommerade handlare, eftersom det - precis som för pellets - finns stora skillnader i kvaliteten på ved. Du kan också hitta lokala källor, t.ex. lantbrukare, via regionala dagstidningar eller veckotidningar.

Pellets:
Att köpa pellets är en fråga om förtroende. Köp därför endast pellets som har kvalitetsstämpeln "testat enligt ENplusA1", eftersom endast dessa garanterar bindande högsta kvalitet. Uttryck som "lutad på", "enligt" eller "i enlighet med standarden" innebär att produktionen av pelletsen inte har testats och övervakats enligt standarden.

Ofenpflege

Vad ska jag vara uppmärksam på när jag sköter min braskamin?

RIKAs ved- och pelletkaminer har utformats enligt de senaste tekniska rönen med tanke på minimalt underhåll och mycket lång livslängd. För att du ska ha glädje av din braskamin under lång tid rekommenderar vi att du låter utföra vissa rengöringsåtgärder och kontroller av tätningarna då och då. Intervallet mellan kontrollerna beror främst på kvaliteten på den ved du använder och hur ofta du använder den. För vedkaminer bör minst en grundrengöring utföras efter varje uppvärmningsperiod. För pelletkaminer kan du läsa de nödvändiga serviceintervallen på displayen.

Viktiga anmärkningar:
Du får under inga omständigheter rengöra de målade ytorna på din vedkamin eller pelletkamin innan du värmer upp den för första gången. Utför alla underhålls- och rengöringsarbeten först när kaminen har svalnat helt och hållet!


Använd endast originalfärg för att göra en korrigering, som kan fås som tillbehör från din återförsäljare.

Observera också att ved- eller pelletkaminen inte är lämplig för att placera, hålla värmen eller torka föremål. Med undantag för de modeller som är utrustade med ett ugnsfack eller en kokplatta.

Vad är det bästa sättet att rengöra glasytor?

För att rengöra den kylda glasytan kan du använda ett speciellt avfettande ammoniakbaserat rengöringsmedel som du kan köpa hos ugnshandlare. Om rutan fortfarande är varm, vänta tills den har svalnat. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, eftersom rutan kan repas och skadas.

Vad måste jag tänka på när det gäller termisk stenbeklädnad?

Observera att ytan på stenbeläggningen på din ved- eller pelletkamin inte är lämplig för att placera, hålla värmen eller torka föremål. Undvik till varje pris att stenens yta kommer i kontakt med t.ex. sura vätskor, fett, olja, lim, vax eller harts.

Lätt smuts kan avlägsnas med klart vatten och en svamp eller lite tvålvatten. Var dock försiktig om du använder den för ofta, eftersom det kan skada ytan.

Vad ska jag tänka på när det gäller braskaminer av täljsten och sandsten?

Observera att stenbeklädnadens yta är något känslig och att den inte lämpar sig för att placera krukor, kannor och behållare av metall eller keramik. Detta gäller inte för modeller som är utrustade med ett ugnsfack eller en kokplatta. I regel används finsk eller brasiliansk täljsten till täljstenskaminer, eftersom den kännetecknas av en särskilt hög värmelagringsförmåga. Jämfört med en målad yta har naturstensytor den avgörande fördelen att smutsfläckar som fett, färg eller sotpartiklar lätt kan avlägsnas.

Och för att se till att ytan ser ut som ny även efter flera år, vänligen observera följande skötsel- och rengöringsinstruktioner:

Lätt smuts på stenen, svarta fläckar eller andra tecken på användning ska slipas bort med sandpapper med kornstorlek P120 med lätt tryck (i riktning mot strukturen) tills smutsen inte längre syns. Borsta sedan bort slipdamm med en borste med en lätt tryckrörelse. Du kan sedan torka av täljstenen med en fuktig trasa utan att utöva tryck. Du kan upprepa dessa procedurer beroende på hur mycket du använder den.

När det gäller sandsten måste dammet avlägsnas med borsten och sedan dammsugas med dammsugaren. Annars kommer det fina dammet att avsättas i stenens porer av den fuktiga trasan. Med detta steg kan du också ta bort de sista dammpartiklarna från stenen.

Hur rengör man keramik- och stålbeklädnad?

Den keramiska beklädnaden rengörs bäst med en fuktig mikrofiberduk och ett milt rengöringsmedel (utan slippartiklar). Rengör aldrig beklädnaden med kallt vatten när den är varm, eftersom värmekocken kan skada den keramiska beklädnaden.

Stålbeklädnadens yta är mycket värmebeständig och bör endast rengöras med en mjuk trasa, torr eller fuktig. Vi rekommenderar att man använder en mikrofiberduk.

Hur rengör du rökrör, rökgasvägar, konvektionsluftöppningar och förbränningskammaren?
 • En grundlig rengöring av rökgaskanalerna bör göras minst en gång om året. För att göra detta ska rökrören tas bort. Eventuella avlagringar av sot och damm i braskaminen och i rökrören kan sedan borstas bort och sugas ut. I början och slutet av en uppvärmningsperiod bör du kontrollera tätningarna på eldstadsdörren eller askkoppen. Om dessa är skadade eller överdrivet slitna ska du se till att de byts ut.
 • Dammsug regelbundet konvektionsluftsöppningarna för att avlägsna dammavlagringar. Innan den nya uppvärmningssäsongen börjar ska du rengöra dem noggrant för att förhindra luktolägenheter.
 • Eldstaden har på insidan ett speciellt keramiskt värmebeständigt foder som endast får rengöras med en handborste och aldrig med metall eller repande föremål.
Hur kan jag reparera skador på lacken?

Använd endast originalfärg som finns tillgänglig som tillbehör hos din återförsäljare.

Allgemeines

Hur kan jag skapa ett RIKA FIRENET användarkonto eller logga in?

För att skapa ett användarkonto eller logga in kan du gå till följande länk: https://www.rika-firenet.com

Hur kan jag uppdatera RIKA FIRENET?

Detaljerade instruktioner om hur du uppdaterar RIKA FIRENET finns i följande dokument:

Behöver du reservdelar till din RIKA braskamin?

Din RIKA återförsäljare eller RIKA Premium Store i din närhet hjälper dig gärna. För att kunna garantera en optimal och snabb support ber vi dig att ha följande uppgifter redo för honom:

 • Typ av braskamin och serienummer
 • Exakt beskrivning av den nödvändiga reservdelen (om möjligt med bild)
 • Beteckning och artikelnummer enligt bruksanvisningen för braskaminer
Behöver du driftsättning, underhåll, service eller har du en teknisk fråga om din RIKA braskamin?

Din RIKA återförsäljare hjälper dig gärna.

Om din återförsäljare inte har några möjligheter eller tillgängliga resurser för någon tjänst, skickar han gärna din begäran vidare till RIKA:s kundtjänst. För att säkerställa en optimal och snabb support bör du ha följande uppgifter redo för honom:

 • Typ av braskamin och serienummer
 • Driftsättningsrapport (krävs inte om driftsättning begärs).
 • Faktura från slutkund (krävs för att fastställa garantiperioden).
 • Dina kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-post).
 • Beskrivning av klagomålet (om det rör sig om ett klagomål).

Om RIKA:s kundtjänst anlitas ber vi om förståelse för att RIKA:s kundtjänst kommer att ta ut en avgift för åtgärder för vilka ingen garanti eller garantianspråk kan fastställas.

Den aktuella prislistan för RIKA Kundservice finns tillgänglig hos din RIKA-specialiståterförsäljare.

Vad händer i händelse av strömavbrott i pelletkaminer eller vedkaminer med RIKATRONIC?

På kaminer som är utrustade med RIKATRONIC teknik öppnas luftspjället automatiskt av en mekanisk returfjäder i händelse av strömavbrott, vilket garanterar en säker förbränning. Efter korta strömavbrott återupptar RIKATRONIC tekniken automatiskt driften. Om strömavbrottet varar längre måste vedkaminen startas om.

När det gäller pelletkaminer fortsätter de tidigare inställda driftfunktionerna även vid ett kortare strömavbrott. Om strömavbrottet varar längre måste pelletkaminen startas om.

Är motorljudet hörbart i pelletkaminer?

Tack vare det innovativa transportsystemet för pellets och användningen av högkvalitativa, tysta, permanent roterande snäckmotorer är driftsljudet knappt märkbart. Det obehagliga bakgrundsljudet från klockande motorer är därför helt eliminerat. RIKA gör dock inte bara avkall på bullriga klockmotorer - RIKAs pelletkaminer behöver inte heller någon konvektionsfläkt (vilket är vanligt hos många tillverkare) för att garantera en säker drift. RIKAs pellet- och kombikaminer är därför inte bara bland de säkraste utan också de tystaste på marknaden.

Glossar

Massflöde av avgaserna

är mängden luft och mängden förgasat bränsle som blandas ihop och släpps ut genom skorstenen.

Avgasernas temperatur

Rökgastemperaturen är temperaturen på de heta förbränningsgaserna (rökgaserna). Den beror på bränslet och typen av förbränning och värmeproducent. För att uppnå hög energieffektivitet bör rökgastemperaturen vara så låg som möjligt (beroende på konstruktionen).

Anslutning för uteluft

Med en extern luftanslutning tillförs förbränningsluften till braskaminen utifrån. Detta kallas också för extern luftanslutning eller rumsluftoberoende drift. Vanligtvis tas förbränningsluften till en braskamin från det rum där den är installerad. I följande fall bör dock förbränningsluften tillföras från utsidan och därmed bör eldstaden drivas oberoende av rumsluften:

• Om byggnaden är särskilt tät och det därför inte finns tillräckligt med luftväxling för eldningssystemet. Detta är särskilt fallet i moderna, energisnåla byggnader.
• Om en fläktkåpa och en vedkamin ska drivas samtidigt.
• Om det finns en kontrollerad mekanisk ventilation av bostadsutrymmet.

Bakningsfack

Med ett integrerat bakfack kan du använda värmen från elden för att laga läckra rätter eller baka bröd, grytor och liknande - allt utan elektricitet!

Byggnation

Konstruktionen beskriver formen på spisen. Ett litet konstruktionsdjup lämpar sig till exempel bäst för en smal installationssituation (t.ex. i en hall).

Komfort

Bekvämlighet är ett viktigt planeringskriterium. Flera faktorer är avgörande för den upplevda (termiska) komforten, bl.a. yttemperaturen på rummets ytor, lufttemperaturen, luftfuktigheten och luftrörelsen (strömningshastighet). Du kan dock också påverka miljöfaktorerna positivt, till exempel ditt inomhusklimat. Naturlig värme, t.ex. den som produceras av vedeldning i en ved- eller pelletkamin, skapar ett behagligt och hälsosamt klimat i ditt hem.

Skjuttråg

Pelletsen transporteras från pelletsbehållaren till förbränningstråget. I RIKAs pelletkaminer transporteras pelletsen nästan ljudlöst (utan klockljud). Det patenterade RIKA självrengöringssystemet minskar rengöringsarbetet i förbränningsrännan till ett minimum.

Med en integrerad keramik- eller glaskeramikhäll kan du använda värmen från elden för att laga mat och tillaga läckra rätter.

Mit einem integrierten Ceran- oder Glaskeramik-Kochfeld können Sie die Wärme des Feuers zum Kochen und zur Zubereitung leckerer Gerichte nutzen.

CO-värde

CO-värdet (mg/MJ) anger nivån på kolmonoxidutsläppet i förhållande till bränslets energiinnehåll.

CO-värde (full belastning)

CO-värdet (mg/Nm3) vid full belastning anger nivån på kolmonoxidutsläppet, relaterat till 13 % O2 (restsyrgas).

Permanent värme

Kontinuerlig uppvärmning innebär att du värmer en lämplig eldstad i kontinuerlig förbränning med konstant lufttillförsel dag och natt och bara sänker temperaturen på natten.

Inredningsvarianter

Med det stora urvalet av sten- och dekorationsbeklädnader kan RIKA braskaminer utformas helt efter kundens smak.

Tätningsläpp

RIKAs golvskydd i glas är utrustade med en tätningslist som förhindrar att smuts och fukt tränger in under panelen vid kanterna och blir synliga där. För att säkerställa att den fastlimmade tätningsläppen förblir osynlig är golvskydd tryckta på kanterna. Detta underlättar rengöringen och bevarar det visuella utseendet.

Roterbar

Beroende på modell kan braskaminen vridas upp till 360 grader. På så sätt kan du njuta av utsikten över lågorna från olika håll i rummet.

VIKTIGA NOTER: För VITRA modellen måste den valfria vändskivan beställas för att den ska kunna roteras. TWIST modellen erbjuds som en vridbar version. Kombinationen med rumsluftsoberoende är inte möjlig. Vår RIKA återförsäljare ger dig gärna råd.

Dynamic-Air-Regulation (DAR)

Dynamic Air Regulation (DAR) säkerställer en målinriktad lufttillförsel och en kontrollerad, ren förbränning. Denna innovation från RIKA reglerar fläkthastigheten automatiskt och flexibelt och garanterar därmed en ännu tystare drift, ett särskilt vackert och lugnt flammönster och en optimerad förbränning.

Hörnbraskaminer

På grund av sin kroppsform är braskaminen särskilt lämplig för placering i ett hörn. Naturligtvis kan den också placeras mot väggen i rummet.

Användning med en hand

Enhandsmanövreringen gör det möjligt att justera förbränningslufttillförseln på ett bekvämt sätt.

Emission

Utsläpp av ämnen, energier och strålning i miljön från en specifik källa kallas utsläpp. Inom förbränningsteknik avser utsläpp utsläpp av luftföroreningar som svaveldioxid, kväveoxider, koldioxid, kolmonoxid, grovt damm, fint damm eller sot. Inom akustiken avses bulleremission från en källa. Inom termodynamiken är emission ett mått på energiförlust på grund av strålning av långvågig infraröd strålning (värmestrålning). Utsläpp är alltid relaterade till en specifik källa, t.ex. en industrianläggning, en specifik produkt (t.ex. förpackningar, mineralull, bilar) osv. Förebyggande eller minimering av utsläpp är huvudmålet för ett hållbart miljöskydd (end of pipe), eftersom det i motsats till immissionskontroll inte är effekten av miljöföroreningen som direkt bekämpas utan dess orsak.

Energieffektivitet

Klass för energieffektivitet vid rumsuppvärmning.

Energieffektivitetsklass

Klass för energieffektivitet vid rumsuppvärmning.

EnEV 6 kW

Den här braskaminen är testad för en nominell värmeeffekt på 6 kW.

Reservdelar

Om du behöver reserv- och slitdelar till din RIKA braskamin eller pelletkamin kan du kontakta en av våra återförsäljare. När du beställer reservdelar ska du ha kammarmodellens namn och serienummer redo.

På pelletkaminer visas serienumret på insidan av pelletsbehållaren som ett serie- eller ID-nummer (6 eller 7 siffror på de nyare braskaminerna).

På vedkaminer finns typskylten med serienumret antingen på vedkaminens bakre vägg eller i vedförvaringsfacket.

ESG-GLAS

Enkelglas med säkerhetsglas. RIKAs golvskydd i glas är uteslutande tillverkade av 6 mm härdat säkerhetsglas. Glaset är termiskt härdat och splittras inte i vassa skärvor om det skadas, utan endast i små trubbiga glaskroppar. Detta eliminerar praktiskt taget risken för skador.

Extremt platt design

TOPO kännetecknas av en extremt platt konstruktion och kan därför även användas i trängre bostadssituationer (t.ex. i en hall).

Falsk luft

Falsk luft kommer in i kaminen genom läckor (t.ex. defekta dörrtätningar). Falsk luft som kommer in i kaminen i området för det primära luftspjället kan intensifiera förbränningen och leda till överhettning om värmebehovet är lågt. Falsk luft i området kring påfyllningsdörren kyler rökgaserna och har därmed en effekt som minskar effektiviteten. Vid lågt värmebehov kan denna brist till och med leda till att glöden slocknar.

Kapacitet

Kapaciteten för pelletsbehållaren anges i kilogram.

Anslutning för friskluftsgolv

Frisk luft kan tillföras via golvet.

Luktfria lacker

Tack vare användningen av praktiskt taget lösningsmedelsfria lacker kan du värma luktfritt från första dagen med RIKA braskaminer.

Vedeldning för uthållighet

Vedeldning är när brinnfasen (0,45 timmar till 1,30 timmar) och glödfasen är möjlig i upp till 4 timmar.

Wood Energy Schweiz

Wood Energy Schweiz främjar en förnuftig, miljövänlig, modern och effektiv energianvändning av trä och ger en kvalitetsstämpel till braskaminer som är särskilt låga halter av föroreningar och dessutom mycket effektiva. Följande kaminer har fått utmärkelsen: COMO, CULT, ECO, ECO PLUS, FOX, TARA, IMPERA, IMPOSA, INDUO, JAZZ, MEMO, MIRO, PREMIO, RIO, VISIO, ROCO, KAPO, SCENA, TOPO, TURA, TWIST.

Fångare i trä

Vedfångaren leder luftströmmarna från den övre luften specifikt till den primära zonen och gynnar turbulenta strömmar.

Inversion av väderförhållanden

Beteckning för en vädersituation med en karakteristisk luftskiktning, som vanligtvis kännetecknas av lugna eller svaga vindar. Normalt sjunker temperaturen i luftlagren med ökande höjd. Varma luftmassor eller t.ex. avgaser kan stiga till stora höjder eftersom de på grund av den högre temperaturen har en lägre densitet än den alltid något kallare omgivande luften. I en inversionsvädersituation ligger relativt varma luftlager vanligtvis på 300-400 meters höjd över kalla luftlager nära marken. Resultatet är att t.ex. stigande avgaser förlorar sin flytförmåga över en viss höjd och hålls kvar av detta inversionsbarriärskikt som under ett osttäcke.

Test av braskaminstyp

Vårt test av braskaminer hjälper dig att hitta rätt RIKA braskamin. Gör ett individuellt urval av de viktigaste kriterierna när du köper en braskamin - beroende på dina personliga behov. Det räcker med några få klick för att se vilka pellet-, ved- eller kombikaminer som passar dig.

Kippgaller askkopp

Den automatisk askurmatning via tipprost från tippgallret förlänger rengöringsintervallen för förbränningsrännan och förbränningsrören med minimal underhållsinsats. Den automatiska tippningen, som sker med jämna mellanrum, transporterar askan från förbränningsrännan direkt till askan.

Kombikaminer

RIKAs kombikamin ger möjlighet att elda pellets och stockar. Och det utan att behöva byta, utan att byta, även under eldningsprocessen.

Kondensvatten

Kondensvatten som bildas i rökgaskanalerna när temperaturen sjunker under daggpunkten.

Konvektionsluft

Luften sugs in underifrån genom braskaminen, värms upp i kaminen när den stiger och kommer in i installationsrummet ovanför som varm luft (= konvektionsluft). Man talar synonymt om konvektionsluftsapparater, varmluftsapparater eller gravitationsapparater. Fördelen med naturlig konvektion (i alla apparater) utan fläkt är att det inte behövs någon elektricitet, att det finns färre rörliga delar som utsätts för slitage och framför allt att det inte uppstår något buller. Vedkaminer arbetar vanligtvis med cirka 30 % strålningsvärme och 70 % konvektionsluft.

Öppningar för konvektionsluft

Konvektionsvärme kommer in i bostadsutrymmet via konvektionsluftöppningarna.

Konvektionsvärme

Konvektionsvärme uppstår när luft värms upp på varma ytor, t.ex. på radiatorer. Eftersom varm luft är lättare än kall luft uppstår konvektion. För optimal komfort i rummet krävs en tillräckligt stor andel strålningsvärme utöver konvektionsluft. Vedaminer fungerar vanligtvis med 30 % strålningsvärme och 70 % konvektionsluft.

Tyst läge

Tack vare det innovativa transportsystemet för pellets och användningen av högkvalitativa, tysta, permanent roterande snäckmotorer är driftsljudet knappt märkbart. Det obehagliga bakgrundsljudet från klockande motorer elimineras därför helt. Men RIKA gör inte bara avkall på högljudda klockmotorer: RIKAs pelletkaminer behöver inte heller någon konvektionsfläkt (vilket är vanligt hos många tillverkare) för att garantera en säker drift. Därför är RIKA pelletkaminerna inte bara bland de säkraste utan också de tystaste på marknaden.

Effekt (kW)

Utslaget i kW (kilo Watt) ger information om braskaminens värmeeffekt. Ju högre kW-tal, desto större värmeeffekt. Effekten av ett förbränningssystem är den mängd värme per tidsenhet som kan användas vid kontinuerlig drift.

Gamla effektsiffror: Kalori (cal) Kilokalori (1000cal) = 1 kcal = 1 värmeenhet WE

Ny effektnivå: Watt (w) = 1 J/s, 1 kW = 3,6 MJ/h = 860 kcal.

LRV:s förordning om luftföroreningskontroll (CH)

I Schweiz har förordningen om luftvård (LRV) ändrats. Det schweiziska förbundsrådet har beslutat att ändra och skärpa förordningen om luftföroreningskontroll (LRV) från 1985. Detta planeras i två steg. Första etappen: från och med den 1 januari 2008 CO: 1 500 mg/m³ Stoft: 100 mg/m³

Andra etappen: från och med den 1 januari 2011 CO: 1 500 mg/m³ Damm: 75 mg/m³.

Alla RIKA modeller uppfyller redan kraven för det första och det andra steget!

Brist på luft

Brist på syre kan leda till en för låg förbränningstemperatur, så att träbiten bara förkalkas. Förkolningsprodukter som innehåller mycket vatten och tjära lossnar då, vilket i sin tur leder till kraftig nedsmutsning och sotning av eldstäder, glasdörrar, skorstenar etc. (glödbrand)! I detta fall rinner delvis oförbrända (gulfärgade) tjärångor och delvis (svarta) kolångor ut. Om träet brinner ofullständigt luktar de endast delvis nedbrutna cellulosadelarna normalt obehagligt.

Ugnens mått

De angivna måtten avser den
Höjd (H) x bredd (B) x djup (D) på ugnen.

Observera de olika höjd- och breddspecifikationerna när du beställer en braskamin med en roterande platta eller bas. För mer information kan du kontakta din RIKA återförsäljare.

Lägsta tryck vid leverans

Det lägsta tryck som ska levereras är en viktig specifikation för din skorstensfejarmästare. Du hittar informationen i bruksanvisningen för din braskamin.

MultiAir

Beroende på modell kan dessa RIKA braskaminer överföra den uppvärmda konvektionsluften till 1-2 rum.

Nominell värmeeffekt

Detta är den "normala värmekapaciteten" som fastställs enligt DIN 18891. Spisen testas för denna värmeeffekt och rumsuppvärmningskapaciteten bestäms också med denna effekt. Den nominella värmeeffekten är särskilt avgörande för säker rumsuppvärmning och skorstensens funktion. För att uppnå den nominella värmeeffekten måste en bestämd mängd bränsle förbrännas. Denna bränslemängd anges för RIKA braskaminer i bruksanvisningen. Den faktiska värmeeffekten hos en kamin bestäms av den faktiskt använda bränslemängden. Som en "tumregel" kan man säga att 1 kg ved ger en värmeeffekt på ca 3 kW i en kamin.

Övre luft

Den övre luften, även kallad sekundärluft, är den luft som kaminen behöver under brinn- och glödfasen. Den tillförs utifrån och bidrar både till en god förbränning och till att hålla rutan ren (rutspolning). Den leds uppifrån längs rutan in i förbränningskammaren. När driftstemperaturen har uppnåtts (när veden brinner bra) regleras luftmängden endast av sekundärluften. Man får dock aldrig stänga den övre luften helt under brinnfasen, eftersom detta är förbränningsluften och det annars blir svarta rutor. Om din braskamin är utrustad med det intelligenta luftfördelningssystemet RLS bestäms fördelningsförhållandet mellan botten- och toppluft/primär- och sekundärluft automatiskt av detta system.

Behållare för pellets

Alla RIKA pelletkaminer har en pelletsbehållare genom vilken träpelletsen kommer in i förbränningskammaren. Beroende på pelletkamin kan upp till 70 kg pellets lagras i pelletsbehållaren.

Pellets

Pelletkaminer värms upp med detta bränsle. Pellets pressas av trärester. De tillverkas av naturligt, obehandlat trä utan tillsats av bindemedel. Bindningen sker med det naturliga, träbaserade bindemedlet LIGNIN. Diameter: ca 6 mm / Längd: max. 30 mm / Vatten: < 8 % (vikt) / Aska: < 1 % (vikt) / Stoft: < 1 % (vikt) / Barkhalt: < 5 % / Bränslevärde: 5,1-5,3 kWh/kg / Bulkdensitet: 650-700 kg/m³.

Förbrukning av pellets

Pelletsförbrukningen beror bland annat på husets isolering, pelletsens kvalitet och framför allt på hur bra pelletkaminen fungerar.

Pris

Kontakta din återförsäljare för en detaljerad prisuppgift för den version du önskar (val av färg och material) och med de önskade tillbehören.

Primär luft

Primärluften eller bottenluften strömmar in genom askkammaren via det vibrerande gallret. Spisen behöver primärluften under uppvärmningsfasen. När veden brinner behövs ingen mer frisk luft underifrån. Detta luftflöde kan regleras med en tilluftsregulator. Om din braskamin är utrustad med det intelligenta luftfördelningssystemet RLS bestäms fördelningsförhållandet mellan primär- och sekundärluft/under- och överluft av detta system.

Pyrolysfasen

Förbränningen av trä kan delas in i tre faser: Torkning, avgasning och oxidation.

I den första fasen torkas träet av värmen.

I den andra fasen sker pyrolys, avgasning och termisk nedbrytning av träet. Trä består huvudsakligen av flyktiga beståndsdelar, dessa frigörs när värme tillförs och lätt brännbara gaser som väte och kolmonoxid bildas. Dessa brinner omedelbart med tillräcklig tillförsel av övre luft (sekundärluft). Svårt brännbara gaser, de så kallade rökgaserna, avgår dock också. Dessa får inte komma in i värmeväxlaren, skorstenen eller miljön på grund av sin aggressivitet och goda värmeavkastning. I denna fas förvandlas veden till träkol. Temperaturen stiger från 150 grader till 550 grader Celsius.

I den tredje fasen, oxidation, reagerar de brännbara gaserna med luftens syre. Detta sker från en temperatur på cirka 400 grader Celsius. Samtidigt oxideras också gasen från träkolet, vilket också frigör energi. Det som återstår är träets icke brännbara beståndsdelar, den så kallade askan (0,5 % - 1 %, beroende på andelen bark).

Rökgastemperatur

Rökgaserna bör ha uppnått en temperatur på minst 70-80 °C när de lämnar rökgasröret för att förhindra kondensbildning. Detta kräver en rökgastemperatur på cirka 150 °C när den kommer in i skorstenen, beroende på rökgassystemet (se "Daggpunkt").

Anslutning för det övre rökröret

Version med anslutningsröret för rökröret på toppen av braskaminen

Rumsstorlek

Uppgiften om rummets storlek fungerar som en vägledning vid valet av braskamin. Beroende på rummets storlek och husets isolering kan samma braskamin värma ett större rum (med god isolering) eller ett mindre rum (med dålig isolering).

I princip kan man skilja mellan fyra isoleringsklasser: Byggnader före 1970 (mycket dålig isolering), renoverade byggnader 1970-1990 (medelhög isolering), nya byggnader (god isolering) och lågenergihus (mycket god isolering). Vår RIKA återförsäljare ger dig gärna personlig rådgivning.

Kapacitet för rumsuppvärmning

Man bör aldrig välja braskaminer som är överdimensionerade för respektive installationsrum. Överdimensionerade apparater måste ständigt strypas och kan därför inte brinna ut optimalt. Följden blir att visningsrutan dimmas och att alla rökgasförande delar kan bli tjärade på grund av kondenserande rökgaser. Kammarens rumsuppvärmningskapacitet anges i 3 olika storlekar enligt DIN 18893. Dessa specifikationer beror i huvudsak på placeringen av det vardagsrum där braskaminen ska installeras:

 • De mest gynnsamma uppvärmningsförhållandena finns i rum som vetter mot söder och har endast en yttervägg.
 • Mindre gynnsamma uppvärmningsförhållanden råder i rum med endast en yttervägg men med ouppvärmda angränsande rum.
 • Ogynnsamma uppvärmningsförhållanden uppstår i rum med två ytterväggar som vetter mot norr.

Tumregeln är att du kan värma minst 15-20 m³ bostadsyta per kW nominell värmeeffekt.

Fläkt för rumsluft (tillbehör)

Rumsluftfläkten (eller konvektionsfläkten) är en extra fläkt som kan installeras i pelletkaminen för snabbare värmefördelning. I princip arbetar våra pelletkaminer med naturlig konvektionsvärme. Om braskaminen ständigt drivs med hög effekt, t.ex. för att även värma upp ett angränsande rum, kan det dock vara lämpligt att eftermontera en rumsluftfläkt så att värmen kan utbytas snabbare.

Rumsluftfläkt som standard

Rumsluftfläkten (eller konvektionsfläkten) är en extra fläkt som installeras i pelletkaminen för snabbare värmefördelning.

Oberoende av luft i rummet

En braskamin behöver alltid frisk luft för att fungera. Vanligtvis hämtas förbränningsluften från det rum där braskaminen är installerad. I följande fall bör dock förbränningsluften tillföras utifrån och därmed bör braskaminen drivas oberoende av rumsluften:

 • Om byggnadsskalet är särskilt tätt, dvs. särskilt i moderna, energisnåla byggnader.
 • Om en fläktkåpa och en braskamin ska användas samtidigt.
 • Vid kontrollerad, mekanisk ventilation av bostadsutrymmen.

Du kan också hitta mer information i vår guide för braskaminer.

VIKTIGT: Observera de olika ländernas bestämmelser om oberoende av rumsluft. Din RIKA återförsäljare ger dig gärna råd.

Rumssensor (tillbehör)

Reglering med hjälp av termostat och lagringsbara uppvärmningstider, automatisk effektreglering.

Krav från Regensburg

Kraven i Regensburg innebär strängare utsläppsgränser än den EN-standard som gäller i hela landet. Gränsvärdena baseras på en syrehalt i rökgasen på 13 % i standardtillstånd (273 K, 1013 hPa) och vid nominell värmeeffekt:
Kolmonoxid: 1 500 mg/m³
Stoft: 75 mg/m³

Alla RIKA modeller uppfyller kraven i Regensburgkraven.

RIKA FIRENET (tillbehör)

Mobil styrning via internet och trådlöst hemnätverk.

RIKA Home Control (tillbehör)

Integrering av braskaminen i ett befintligt trådlöst nätverk. Fjärrstyrning i det interna WLAN via Warm App+ (Android, snart iOS Apple).

RIKA VOICE

Röstbaserad styrning av braskaminer med RIKA FIRENET.

RIKATRONIC3

RIKATRONIC3 är en helautomatisk, sensorstyrd reglering av luftvolymen i braskaminen som erbjuder många fördelar:

Enkel uppvärmning. RIKATRONIC3 stöder dig i alla uppvärmningssteg. Från uppvärmning till påfyllning.

Optimal effektivitet. Den sensorstyrda regleringen RIKATRONIC3 tillför automatiskt exakt den luftmängd som behövs i varje förbränningsfas.

Optimal påfyllningstid. RIKATRONIC3 anger den bästa tidpunkten för att fylla på med ved.

Extremt ekonomisk. Upp till 50 % mindre vedförbrukning.

Miljövänlig. Minskning av utsläppen med upp till 90 % jämfört med manuell drift.

Här hittar du mer information om RIKATRONIC3.

RIKATRONIC4

RIKATRONIC4 stöder dig i alla uppvärmningssteg. Från uppvärmning till påfyllning: snabbt och okomplicerat. Det är den första helautomatiska braskaminkontrollen med programmerbar tändning. Tack vare sin effektivitet kan den minska vedförbrukningen med upp till 50 %.

RLS

Med RIKA:s luftkontrollsystem (RLS) kan du styra och optimera lufttillförseln och luftfördelningen i kaminen med ett enkelt handgrepp.

Vibrerande galler manöverdon

Genom att trycka på det vibrerande gallret fram och tillbaka transporteras askan från förbränningskammaren till askan. På så sätt blir det fritt fram för den primära tilluften i förbränningskammaren, vilket gynnar uppvärmningsfasen. Det är inte nödvändigt att manövrera vibreringsgallret under uppvärmningen.

Skifferlera

I dagligt tal används ofta eldfast lera för att beteckna alla eldfasta tegelstenar och foder. I fackspråk används chamotte också för att beteckna eldfast lera, ett stenliknande, artificiellt framställt, eldfast material med en aluminiumoxidhalt på 10-45 %. Ordet Scharmotte sägs ha bildats på 1700-talet av italienska porslinsarbetare i Thüringen (sciarmotti, scarmotti) med hänvisning till "Schärm" eller "Scharm", det thuringiska uttalet för "Scherben".

Sköljning av vindrutan

RIKA:s patenterade system för spolning av rutan leder förvärmd förbränningsluft (sekundärluft) uppifrån över rutan ner i förbränningskammaren och skapar en skyddande "luftkudde" på rutan. Det garanterar att dina rutor förblir rök- och sotfria under en längre tid.

Gas för karbonisering vid låg temperatur

I pyrolysfasen, under förbränningen av trä, avgår också gaser som är svåra att förbränna, de så kallade rökgaserna. Dessa får inte komma in i värmeväxlaren, skorstenen eller miljön på grund av sin aggressivitet och goda värmeavkastning.

Självrengörande system

En förprogrammerad rengöringsprocess varje timme under vilken pelletstillförseln stoppas kortvarigt säkerställer att förbränningsskålen blåses fri från askrester genom att rökgasfläktens hastighet ökas.

Täljsten

Täljsten (italienska: pietra ollare; franska: pierre d'ollaire; engelska: soapstone) är en grupp naturstenar som huvudsakligen består av magnesiumsilikatet talk i massiv, tät form. Stenen bryts nästan över hela världen. Beroende på sin sammansättning skiljer sig stenarna regionalt åt i fråga om hårdhet och sprödhet. Sekundära beståndsdelar är mineralerna magnesit, serpentin och olika kloriter. Täljsten lämpar sig utmärkt som lagringssten för braskaminer.

Lagringsmassa

Braskaminens lagringsmassa är avgörande för hur länge braskaminen lagrar värme och sprider den i rummet även efter att elden har slutat brinna. I princip gäller att ju högre lagringsmassa, desto längre fortsätter braskaminen att avge värme efter att elden har upphört.

Strålningsvärme

Till skillnad från konvektionsvärme (t.ex. radiatorer) värmer strålningsvärme inte luften utan föremålen i rummet. Den orsakar därför knappt några luftrörelser (dammsvängningar) och torkar inte ut rumsluften.

Daggpunkt

Daggpunkten är den rökgastemperatur vid vilken rökgaserna är mättade med vattenånga. Om temperaturen sjunker under daggpunkten bildas kondensation i rökgaskanalerna. För att undvika detta bör rökgaserna lämna rökkanalen med en temperatur på minst 70-80 °C, vilket förutsätter att temperaturen på rökgaserna som kommer in i rökkanalen är cirka 150 °C (beroende på rökkanalsystemet). Användning av fuktig ved ökar daggpunkten.

Touch Display

Den intuitiva pekskärmen garanterar den enklaste användningen, tydligt definierade säkerhetsinstruktioner, en tydlig kontrollpanel och bekväm programmering av uppvärmningstiden.

Trippelvärden

De tredubbla värdena krävs av skorstensfejarmästaren för att utföra en skorstensberäkning. Följande tre värden ingår:

 1. Rökgasmassaflöde (stängd)
 2. Minsta tryck vid nominell värmeeffekt (stängt).
 3. Minsta tryck vid nominell värmeeffekt (stängt).


Du hittar denna information i bruksanvisningen för din braskamin.

Luften i botten

Primärluften eller bottenluften strömmar in genom askkammaren via det vibrerande gallret. Spisen behöver primärluften under uppvärmningsfasen. När veden brinner behövs ingen mer frisk luft underifrån. Detta luftflöde kan regleras med en tilluftsregulator. Om din kamin är utrustad med det intelligenta luftfördelningssystemet RLS bestäms fördelningsförhållandet mellan primär- och sekundärluft/under- och överluft av detta system.

USB-gränssnitt

USB-gränssnittet gör det möjligt att uppdatera programvaran snabbt och enkelt. Detta innebär att din braskamin även i framtiden kommer att ha de senaste funktionerna.

VKF AEAI

VKF AEAI är de kantonala brandförsäkringsbolagens (VKF) förening och de kantonala byggnadsförsäkringsbolagens service- och kompetenscentrum för all förebyggande verksamhet på nationell och internationell nivå. VKF har av de kantonala brandskyddsmyndigheterna fått i uppdrag att samordna och standardisera brandskyddet i Schweiz samt att harmonisera det med EU. Samtidigt är VKF också ett ackrediterat certifieringsorgan för brandskyddsutrustning enligt europeiska standarder. Alla RIKA-kaminmodeller är brandskyddstestade och certifierade av VKF AEAI.

Förvaringsfack

Med ett integrerat uppvärmningsfack kan du också använda värmen från elden för att hålla mat och dryck varma.

Effektivitet

Verkningsgraden anger förhållandet mellan den mängd värme som avges och den tillförda bränslenergin. T.ex. innebär 70 % verkningsgrad att 70 % av bränslenergin används för att värma upp rummet och att 30 % av energin försvinner genom skorstenen som rökgasförlust. En hög verkningsgrad sparar dyrt bränsle och skyddar miljön. Verkningsgraden hos en öppen spis är endast cirka 10 %. Det nuvarande kravet på braskaminer är en verkningsgrad på minst 73-78 %, beroende på de landsspecifika bestämmelserna. RIKA vedkaminer som är utrustade med den innovativa RIKATRONIC tekniken uppnår verkningsgrader på upp till 80 %. RIKAs pelletkaminer har en verkningsgrad på minst 90 %!

WLAN (tillbehör)

WLAN är en förkortning för Wireless Local Area Network (trådlöst lokalt nätverk). Pelletkaminer som har den här funktionen kan styras med Warm App via smartphone eller surfplatta. Fjärrstyrning av kaminen via WLAN sker genom radioöverföring och är därför rumsligt begränsad till braskaminens omedelbara närhet.

Tidsbrand

Tidsförbränning innebär att en större mängd ved förbränns under en viss tid (1-2 timmar), energin lagras i braskaminen och avges sedan som strålningsvärme med en fördröjning (t.ex. täljstenskaminer). För mer information hänvisas till bruksanvisningen för respektive RIKA braskamin.

Österrikiskt miljömärke

Det österrikiska miljömärket är en kvalitetsstämpel som delas ut av det österrikiska livsministeriet och som utmärker miljövänliga produkter och tjänster. Följande braskaminer har fått utmärkelsen: CULT 6 kW, VITRA S 6 kW, X-BACK 6 kW, X-COOK 7 kW, VIVA 8 kW, SCENA 10 kW, JAZZ 7 kW, ECO 8 kW, ECO PLUS 8 kW, FOX 8 kW. Följande pelletkaminer fick utmärkelser: REVO 9 kW, RIO 8 kW, VISIO 8 kW, PREMIO 8 kW, MEMO 9 kW, COMO 9 kW, TOPO 10 kW.

Hittade du inte vad du letade efter?

KONTAKTFORMULÄR

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och med största omsorg. Genom att skicka in detta formulär godkänner du den grundläggande dataskyddsförordningen och överföringen av dina personuppgifter till våra RIKA-återförsäljare.

Ditt meddelande har skickats in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Tyvärr har överföringen av din förfrågan inte fungerat. Vänligen försök igen.