Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG
Connect Pellet Ambiente
scroll down

LET’S CON­NECT! Pel­let­skami­nen med oändli­ga möj­ligheter — CON­NECT PEL­LET

Den nya kaminen RIKA CONNECT PELLET öppnar nya dimensioner inom inredning - ingen annan kamin har någonsin varit så mycket värmemöbel som CONNECT.

Ett modulsystem med individuell karaktär

CONNECT PELLET kan kombineras med olika tilläggsdelar - helt enkelt via ett clips-system - samt andra modulära komponenter: skåp, bänkar, hyllor, dekorativa dörrar, hyllor, förvaringslådor, sittdynor, ryggpaneler och skärmar. Ett brett urval av storlekar, färger, ytor och material möjliggör kombinationer som understryker den personliga livsstilen, till exempel med överdrag i tyg, läder eller Alcantara, dörrar i vitt, svart, dekor ek eller valnöt. På begäran finns även motsvarande skisser av dekorationsdörrarna tillgängliga för individuell skräddarsydd design.

Förutom anpassningsförmågan hos den nya pelletskaminmodellen är en stor fördel dess långsiktiga flexibilitet. Modulerna är utbyggbara och kan när som helst justeras eller flyttas om - de anpassar sig dynamiskt till förändringar i bostadsutrymmet eller möbleringen.

Pelletofen Connect: Module

Virtuell fysisk planering på ett enkelt sätt

För att stödja fantasin och förenkla sammansättningen av de enskilda elementen har en onlinekonfigurator utvecklats speciellt för CONNECT PELLET. I det virtuella planeringsverktyget kan enskilda tillsatselement läggas till och flyttas lekfullt genom att dra och släppa, och komponenter kan definieras och ändras. Den färdiga konfigurationen av kaminen kan sedan ses virtuellt i den egna bostaden med hjälp av en smartphone eller surfplatta eller delas på t.ex. sociala medier.

Konfigurator

Pelletskamin med funktionell design

Tack vare sitt tydliga och enkla formspråk smälter CONNECT PELLET harmoniskt in i alla miljöer. Den tidlösa stilen på kaminen och basmodulerna, RIKA:s varumärke, korrelerar med den långa livslängden hos RIKA:s produkter, tack vare högkvalitativa material och motsvarande utförande. Sittdynor och dekorativa dörrar samt dekorativa element sätter vackra, färgglada accenter och bidrar till personlig designfrihet. Perfekt förvaringsutrymme för pellets och olika redskap tillhandahålls av den praktiska förvaringslådan med lock samt hyllor och fack i skåp och under bänkarna.

Diversität des CONNECT PELLET

CONNECT PELLET finns i två storlekar: med en pelletskapacitet på 22 eller 38 kg. Som MULTIAIR-variant värmer den upp till två extra rum och kan som tillval styras online och via röst (med Alexa Voice Service). Pelletskaminen har en exklusiv infällbar pekskärm och två olika anslutningsmöjligheter. Tack vare värmeeffekten på 2,5-8 kW värmer den även större rum och erbjuder alla bekvämligheter som pelletsdrift innebär - t.ex:

  • Enkel och intuitiv användning via pekskärm, online eller röststyrning
  • Manuell styrning och programmering av uppvärmningstider
  • Automatisk påfyllning av pellets
  • förbränning med låga utsläpp - helt automatiskt reglerad
  • Effektiv, kostnadseffektiv uppvärmning tack vare hög verkningsgrad
  • Minimalt underhåll krävs tack vare automatisk askutmatning från tippgaller och självrengörande system
  • tyst drift
connect details

Vad är modularitet?

Modularitet (även byggblock eller modulprincip) är uppdelningen av en helhet i delar som kallas moduler, komponenter, byggelement, sammansättningar eller byggblock. Med lämplig form och funktion kan de sammanfogas eller interagera via lämpliga gränssnitt. En stor fördel är att gamla moduler enkelt kan bytas ut mot nya moduler eller att nya moduler kan läggas till helheten.*

Exkurs: Megatrend individualisering

Det modulära CONNECT-systemet tar hänsyn till megatrenden individualisering. Megatrender är en modell för förändringar i världen, de påverkar alla nivåer av det sociala och ekonomiska livet - globalt och långsiktigt - och hjälper till att göra olika förändringsdynamiker begripliga genom att reducera komplexiteten till en begriplig nivå. De utvecklas långsamt, men är desto mer kraftfulla och utgör grunden för beslut och strategier inom näringsliv, politik, på företagsnivå och på det personliga planet. Zukunftsinstitut, den ledande internationella kontaktpunkten för frågor om den ekonomiska och sociala utvecklingen, har definierat totalt fem megatrender som kommer att ha en betydande inverkan på företagen och deras utveckling under 2020-talet - däribland individualiseringen.

Megatrenden individualisering återspeglar den centrala kulturella principen i vår tidsålder: självförverkligande inom ramen för en unikt utformad individualitet. Den drivs av den ökade personliga valfriheten och det individuella självbestämmandet och kommer till uttryck på alla nivåer i det personliga livet. Handel och industri anpassar därför alltmer massprodukter för att skapa individuella, personliga föremål.

En livsstil som särskilt kännetecknar megatrenden individualisering är "urban matcha", som också innehåller element från megatrenden urbanisering. Framtidsinstitutet tillskriver för närvarande ca 6 miljoner tyskar denna livsstil och lokaliserar den i alla europeiska metropoler. Självförverkligande och individuell designfrihet hör till de viktigaste livskraven för dess företrädare; de är experimentlystna, har en njutningsorienterad livsstil och har en bra och varierad utbildning. De värdesätter hållbarhet och köper medvetet regionala och rättvisemärkta produkter. Som kommunikativa trendsättare har de ett starkt inflytande på konsumtions- och tankemönstren i samhället som helhet - även på landsbygden.

Social cocooning" är en viktig deltrend i individualiseringen: Tillbakadragandet till de egna fyra väggarna - som förstärktes av nedstängningarna under coronapandemin - gav det egna hemmet ett helt nytt, högt värde när det gäller trygghet, säkerhet och avkoppling samt gemenskap och social samvaro.**

Megatrend individualisering
Självförverkligande är den centrala kulturella principen i megatrenden individualisering.

*Källa: wikipedia.org
**Källa: zukunftsinstitut.de

Kategorie Innovationer
RIKA

RIKA

Kontaktformulär