Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG

Du är en

Typ av kombikamin

Vad är en kombikaminer?

Ska det vara en vedkaminer eller en pelletskamin? För alla som inte kan eller vill bestämma sig har RIKA den rätta lösningen i form av en kombikamin.

VAD DU BEHÖVER VETA OM KOMBIKAMINER

Dubbla värmesystem

En kombikaminer kan användas både som en vedeldad kamin och som en pelletskamin. Växling mellan de två uppvärmningssystemen kan ske utan omställning och även under förbränningen.

Träbränsle

Vedkaminer värms upp med stockar som måste läggas på manuellt. Vedförbrukningen beror på den önskade värmeeffekten samt storleken på det rum som ska värmas upp. Värmeeffekten kan också påverkas av stockarnas kvalitet. Torra stockar har ett högre värmevärde, varför en torr och välventilerad lagringsplats är en viktig förutsättning. Det dagliga behovet av ved bör också föras in i bostadsutrymmet dagen innan så att veden kan torka ut.

Bränslepellets

Pellets framställs av obehandlat trä och har ett högt värmevärde på grund av sin extremt låga vattenhalt. Pelletsbehållaren har en kapacitet på ca 30 kg, vilket motsvarar ca 2 säckar med pellets. Därifrån transporteras pelletsen in i förbränningskammaren via en snäckmotor och antänds elektriskt. Till skillnad från en vedeldad kamin är tillförseln av pellets till kaminen helautomatisk, vilket eliminerar behovet av manuell omladdning.

Lufttillförsel för kombikaminer

Kamin kräver regelbunden tillförsel av frisk luft under drift. Denna kan hämtas antingen direkt från installationsrummet eller utifrån:

  • Om det rör sig om en rumsluftberoende spis hämtas luften från samma rum som kaminen är placerad i. Tillräcklig ventilation och syretillförsel måste säkerställas.
  • Vid en rumsluftoberoende kamin tillförs luften utifrån via ett rör.

Strålningsvärme och lagringsmassa

En kamin avger den genererade värmeenergin via konvektionsvärme och strålningsvärme. Med konvektionsvärme värms kall luft upp, med strålningsvärme värms de kroppar som den träffar upp. Strålningsvärme garanterar således en jämn rumstemperatur och ett behagligt rumsklimat.
Andelen strålningsvärme påverkas av den tillgängliga lagringsmassan. Denna anges i kilogram och säkerställer att kaminen fortfarande lagrar och avger värme även när elden redan har slocknat. Andelen strålningsvärme kan dessutom ökas genom att använda naturstensbeklädnad.

INDUO II schwarz steinweiss

Dessa tekniker passar dig

DUBBELT VÄRMESYSTEM

Optional

DUBBELT VÄRMESYSTEM

En kombikamin kan användas som öppen spis eller pelletskamin. Växling mellan de två värmesystemen kan till och med göras under förbränningsprocessen.

  • automatisk bränsleavkänning
  • maximal komfort
  • minimal ansträngning
  • maximalt oberoende
Läs mer
RIKATRONIC3

Optional

RIKATRONIC3

RIKATRONIC3 reglerar förbränning och förbränningsluft helt automatiskt och signalerar den optimala tidpunkten för bränsletillförsel.

  • Effektiv styrning och reglering
  • Besparing i Eco-läge
  • Komfortabel uppvärmning
Läs mer

Våra förslag till dig

Följande braskaminmodeller uppfyller dina krav på bästa möjliga sätt.