Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG

Jäm­förelse av kamin

Jämför kaminer

Här kan du jämföra 3 kaminer i ditt val med varandra när det gäller storlek, prestanda, utrustning och tekniska data.

oven placeholder
oven placeholder
oven placeholder
Funktioner
Energi­ef­fek­tivitet­sklass A
Energi­ef­fek­tivitet­sklass A+
Energi­ef­fek­tivitet­sklass A++
Rum luft oberoende
Rum luft oberoende (tysk stan­dard)
RIKA MUL­TI­AIR
RIKA FIRENET
RIKA VOICE
RIKATRONIC3
RIKATRONIC4
Touch Dis­play
Dynam­ic-air-reg­u­la­tion
Avlägsnande av aska från tipp­galler
Keramisk spishäll
Bak­fack
Paket för lagring
Anslut­ning för övre rökrör
Roter­bar
Tyst
TYST
RIKA POW­ER­STONE
Rika Mul­ti­air
RAO
EnEV 6 kW
Luft­fläkt för rum
Sen­sor för rum
RLS-sys­tem
Använd­ning med en hand
Anslut­ning till frisklufts­golv
USB
GSM-kon­troll
1 BIm­SchV Steg 2
Tekniska data
Kraft
Lägs­ta värme­ef­fekt
Kapacitet för uppvärmn­ing av utrym­men
Bränsle­för­brukn­ing
För­brukn­ing av pel­lets
Vikt (beroende på utrust­ning) från ca.
Effek­tivitet
CO-värde (full belast­ning)
CO-värde
Avgaser­nas tem­per­atur
Avgaser­nas mass­flöde
Min­s­ta mat­ningstryck
Diam­e­ter på rök­ga­sut­lopp
Friskluft­sanslut­nin­gens diam­e­ter
A*: Anslut­ning­shöjd med orig­i­nal vinkel­rör
B*: Anslut­ning­shöjd med bakre rökrör
C*: Djup med orig­i­nal vinkel­rör
D*: Djup kami­nen till­ba­ka till rökrörets cen­trum
F*: Anslut­ning av rökrör från höger
H*: Friskluft­sanslut­ning från vän­ster
G*: Anslut­ning­shöjd friskluft
Teknik
RIKA FIRENET
RIKA VOICE
RIKA MUL­TI­AIR
RIKATRONIC3
RIKATRONIC4