Katalog
KONFIGURATOR
SÖK
KATALOG
Forest 3622519 1920
scroll down

Franz Titschen­bach­er om träen­er­gi som den vik­ti­gaste förny­bara energikäl­lan

I sin roll som ordförande för Austrian Biomass Association är Franz Titschenbacher och hans team fast beslutna att främja biomassa i samband med förnybar energi och klimatförändringar. Vi frågade honom om det:

Träenergi är den viktigaste förnybara energikällan i EU. Vilka fördelar har den jämfört med andra energikällor?

Mer än hälften av den förnybara energin kommer från hållbart producerad biomassa. Den största delen av detta är värme från trä. Detta är särskilt viktigt för energiomställningen, eftersom vi behöver mer än hälften av vår energiförbrukning för värme, till exempel för att värma våra hus och lägenheter och för att värma vatten. Träets andel av vårt energibehov är redan respektabel - och den kan utökas. Det beror på att det varje år växer mer trä i de österrikiska skogarna än vad som avverkas. Träbränslen är en biprodukt från avverkning och bearbetning av trä. I ett nötskal: Hållbart tillgängligt trä finns i överflöd på vår "tröskel". Det är ett naturligt lager och billigare än sina fossila motsvarigheter.

Varför skyddar träenergi klimatet?

Träenergi skyddar klimatet eftersom det bara frigörs så mycket CO2 som det träd vars ved vi använder har absorberat från atmosfären under sin tillväxt när det används för att generera energi. Dessutom ersätter trä fossil CO2 som släpps ut i atmosfären när naturgas eller råolja förbränns. Sammantaget är uppvärmning med trä därför mer än klimatneutral.

Träd och växter har sedan urminnes tider omvandlat solljusets energi till biomassa i en kontinuerlig biokemisk process. I denna process, som vi kallar fotosyntes, tar växten den nödvändiga CO2 direkt från atmosfären, använder kolet för tillväxt och släpper ut syre igen. Trä är därför inget annat än ren lagrad solenergi. Energi som vi kan utnyttja och använda som vi vill - med trä gav naturen oss ett perfekt energilager för tusentals år sedan.

Vilka är de allmänna aspekterna av hållbar träanvändning?

Råmaterialet för möbler, byggvirke och papper samt en källa till förnybar värme växer i våra skogar. Den största delen av skogen i Österrike är kommersiell skog och används för timmerproduktion. Det tar 80 till 100 eller till och med 200 år för ett frö i skogsmarken eller en ung planta att bli ett träd som är redo för avverkning. Vid skogsvård avlägsnas sjuka, skadade, krokiga eller tunnare träd som är olämpliga för sågning. Detta trä är en viktig källa till energiträ som annars skulle ruttna oanvänt. Genom att använda bioenergi skyddar vi därför inte bara klimatet, utan även den lokala skogen.

I trepartsförhandlingarna om förnybartdirektivet RED III* mellan EU-kommissionen, Europeiska rådet och Europaparlamentet beslutades under våren 2023 att höja förnybarhetsmålet till 42,5 procent till 2030. Vad innebär detta i konkreta termer?

Överenskommelsen om förnybarhetsdirektivet (REDIII) ger investeringssäkerhet för biomassaanläggningar och möjliggör för medlemsländerna att fortsätta fokusera på utbyggnaden av träenergi för att nå målet. En överenskommelse har nåtts om att höja målet till 42,5 procent och om strängare hållbarhetskriterier för biomassa. Dessa är avsedda att säkerställa att endast miljövänlig och hållbart producerad biomassa kan subventioneras och räknas för att uppnå målet.

Var ser du de största utmaningarna för Biomass Association inom den närmaste framtiden?

Biomassaindustrin ser optimistiskt på framtiden, eftersom en energiomställning utan bioenergi är otänkbar. De största utmaningarna finns på EU-nivå, där ett stort antal direktiv hotar energiomställningen i samband med användningen av bioenergi. Här gäller det att med information och argumentation övertyga alla ansvariga om hur brådskande energiomställningen är och om bioenergins viktiga bidrag.

Tack så mycket!

Franz Titschenbacher
Franz Titschenbacher är ordförande för Steiermarks jordbrukskammare och Österrikes biomassaförening.


Über den ÖBMV:
Österrikiska biomassaföreningen (ÖBMV) är en informations-, diskussions- och expertplattform för alla aspekter av energiomställningen, med fokus på användningen av biomassa som energikälla. Föreningen främjar en effektiv, resursbevarande och hållbar användning av biomassa och stärker biomassans roll som en förnybar energikälla för att uppnå energi- och klimatpolitiska mål i den aktuella nationella och internationella diskursen. Dess centrala krav är att få till stånd en snabb energiomställning med specifika mål, ambitiösa åtgärder för att minska energiförbrukningen och en utbyggnad av förnybara, miljövänliga och regionala energikällor.

www.biomasseverband.at

ÖBMV

*Redaktörens anmärkning: Det informella trepartsavtalet måste fortfarande antas formellt av parlamentet och rådet och direktivet måste införlivas i nationell lagstiftning i ytterligare ett steg. Status: juni 2023

Kategorie Hållbarhet
RIKA

RIKA

Kontaktformulär

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och med största omsorg. Genom att skicka in detta formulär godkänner du den grundläggande dataskyddsförordningen och överföringen av dina personuppgifter till våra RIKA-återförsäljare.

Ditt meddelande har skickats in. Vi återkommer till dig så snart som möjligt.
Tyvärr har överföringen av din förfrågan inte fungerat. Vänligen försök igen.